PSYKODYNAAMINEN PSYKOTERAPIA

Psykoterapeuttiseen hoitoon hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat masentuneisuus ja  ahdistuneisuus. Hoitoa voi edeltää jokin menetys, mutta aina näkyvää syytä psyykkisen voinnin heikkenemiselle ei ole heti nähtävissä. Vaikeudet työssä, opiskelussa tai ihmissuhteissa ovat niin ikään tavallisia terapiaan hakeutumisen syitä.

Psykodynaaminen psykoterapiatyöskentely pohjaa asiakkaan ja terapeutin väliseen yhteistyösuhteeseen. Asiakkaan kiinnostuneisuus sisäistä maailmaansa kohtaan on tärkeää pyrittäessä ymmärtämään ja selvittämään niitä tiedostamattomia tekijöitä, jotka vaikeuttavat asiakkaan päivittäistä elämää. Psykodynaamiset psykoterapiat ovat usein pitkiä hoitoja  (2-3 v), joiden tavoitteena on asiakkaan itseymmärryksen, psyykkisen eheyden ja sisäisen autonomian lisääntyminen hoidon edetessä.

Kriisiterapiassa painopiste on asiakkaan akuutin elämäntilanteen psyykkisessä työstämisessä (esim. avioero, työttömyys, leskeytyminen). Kriisiterapia on määräajaksi sovittua lyhytpsykoterapiaa ja siksi se ei sovellu vaikeitten tai pitkittyneiden psyykkisten ongelmien hoitoon. Hoidon tavoiteet ja kesto sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Kela voi myöntää tukea psykoterapiaa varten silloin, kun hakijan työ- tai opiskelukyky on uhattuna. Arvion asiakkaan psykoterapian tarpeesta Kelaa varten tekee psykiatrian erikoislääkäri. Psykoterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti.


Kuntoutuspsykoterapiaa koskevat ohjeet löydät Kelan internet-sivuilta www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Ks myös www.therapeia-saatio.fi : Usein kysyttyjä kysymyksisä psykoterapianeuvonnassa